Inspecties

NEN 1010 en NEN 3140/ Scope 8 en Scope 12 inspecties

Als werkgever bent u volgens de Arbowet verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. De elektrische installatie maakt een belangrijk deel uit van deze omgeving en moet volgens de Arbowet periodiek worden geïnspecteerd. De keuring dient te geschieden volgens de NEN 1010 (nieuwe installaties) of de NEN3140/EN50110 (bestaande installaties) en is 2 ledig, namelijk een visuele inspectie en een inspectie door middel van meting en beproeving. Vooral verzekeringsbedrijven benadrukken steeds vaker op deze keuringen. Wij kunnen deze inspecties voor u uitvoeren.

Wij gaat als volgt te werk:


– Visuele inspectie van totale elektrische installatie .

– Meting en beproeving van de installatie

-Infrarood inspectie van verdeel- en regelkasten

-Rapportage van eventuele gebreken en tekortkomingen

Bij dit rapport zit ook een herstelverklaring. Wanneer alle gebreken hersteld zijn door uw installateur of installatieverantwoordelijke kan deze ondertekend worden. Vervolgens stuurt u het rapport samen met de herstelverklaring naar uw verzekeringsmaatschappij op.

Inspecties Scope 10 en Scope 12

Steeds meer verzekeringsmaatschappijen vragen in hun verzekeringspolis om een Scope keuring, soms een Scope 8 maar meestal een Scope 10 inspectie al dan niet aangevuld met een Scope 12 inspectie van de zonnepanelen.

Scope 10 en 12 zijn inspecties die mede ontwikkeld zijn door verzekeringsmaatschappijen en zijn gericht op brandrisico vanuit elektrisch materieel. Met deze inspectie weet u zeker dat u aan de polisvoorwaarden van uw brandrisicoverzekering voldoet van onder meer: Avéro, Centraal Beheer en Interpolis. Wij zijn zowel voor Scios Scope 8 als 10 door de Kiwa gecertificeerd en binnenkort hopen wij de certificering van de Scope 12 met succes af te ronden.

De Elektra totaal inspectie, 2 vliegen in een klap

De Elektra totaal inspectie is een samenvoeging van een inspecties volgens Scope 8 (NEN 3140) en Scope 10 (NTA 8220).
Met deze inspectie voldoet u in een klap aan de eisen die de verzekeraar en de arbo wet op het gebied van elektrische veiligheid stellen.

Alle eventuele tekortkomingen worden vermeld in een rapportage, overzichtelijk en voordelig voor u.

Neem contact met ons op

Voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden die wij u bieden, kunt u contact met ons opnemen. Klik op de onderstaande button.
Neem vrijblijvend contact op